Geri Ödeme ve İade Politikası

1- Kullanmakta olduğunuz sitekurx.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan geri ödeme ve iade politikasını ve üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2- Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3- Satın alınan her bir ürün, dijital ürün kategorisindedir. Bu nedenle iadesi mümkün değildir.

4- İadenin mümkün olmadığı durumlar:

  • Eğitim seti linklerinin size iletilmiş olması
  • Domaine kurulum işleminin yapılmış olması
  • Ürünlerin kurulup teslim edilmesi

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

5- Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

6- Alıcı, dijital ürünün kurulup eksiksiz teslimatından sonra herhangi sorun var ise iletişim kurarak şirketimizden onay almadan banka kayıtlarında ödemeyi iptal ederse hakkında yasal işlem başlatılır.

7- Yalnızca kısmi geri ödemelerin yapıldığı belirli durumlar vardır:

  • Alım yapıldı, fakat henüz kurulum yapılmamış eklentilerin, bazıları iade edilebilirsiniz,
  • Alım yapıldı, fakat henüz kurulum yapılmamış temaların, bazıları iade edilebilirsiniz,
  • Alım yapıldı, fakat henüz teslim edilmemiş diğer dijital ürünlerin (hizmetler hariç), bazıları iade edilebilirsiniz.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8- Dijital ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, dijital ürün satışı yasal olarak iptal edilir.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9- Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10- Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim aldıktan sonra kontrol edecek; herhangi eksik veya problem var ise SATICI ya bildirmelidir. Teslimattan 1 saat sonra alınan mal/hizmetin sorunsuz olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. İade işlemiyle birlikte tüm yedeklerde silinmelidir.

CAYMA HAKKI:

11- ALICI; satın aldığı ürünü teslim almadıysa 5 (beş) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

12- ŞİRKET
ADI/UNVANI: TEKNOPLAY DIGITAL LTD.
ADRES: 38290, Kayseri / Kocasinan
EPOSTA: [email protected]
TEL: 0 549 124 38 00

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13- Alıcı, satın aldığı eğer bir dijital ürün ise, bu 5 günlük süre sözleşmenin kabul tarihinden itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmet için iade veya değişiklikler tamamlanır.

14- Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15- Cayma hakkının kullanılması için 5 (beş) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16- ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, ürün iadesinde tamamen yedekleri silinmelidir. Kısmen iade durumlarında da aynı durum geçerlidir.

İADE KOŞULLARI:

17- SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 48 saat süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmek ve 5 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

18- Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

19- Dijital ürün sınıfına girmeyen hizmet statüsünde ki ürünlerimizin iadesi mümkün değildir.

20- Ayrıca cayma süresi 5 (gün) dolduktan sonra tüm ürünlerimizin iadesi mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

21- ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

22- Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, hesaplarımızdan (TL) herhangi birine ödeme yapabilirsiniz.

23- Sitemiz üzerinden (ödeme yöntemi ekli ise) kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.